โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงส์หิน

รพ.สต.หงส์หิน ,honghin ,hospital_pcu,hosxp pcu,รพสต.,สถานีอนามัย,สอ.,รพ.สต.,สุขภาพ,หงส์หิน

ht dots

Posted by honghin บน เมษายน 4, 2014

                   เรื่องเล่า   กรณีติดตามผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ht dots 

             การดูแลคนไข้ความดันโลหิตสูง ที่มีปัญหาในการรับประทานยาลดความดันโลหิต  เพื่อจะทำให้ผู้ป่วย ได้รับการรักษาสม่ำเสมอครบถ้วน และป้องกันการการขาดยาและมีภาวะแทรกซ้อนของโรคได้  จากการติดตามผู้ป่วยขาดนัด ผิดนัด หรือความดันโลหิต ผิดปกติในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ ในกรณี นี้ ยาย แก้ว ที่มีบ้านอยู่ใกล้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงส์หิน   มีถนนกั้นระหว่างรั้วของบ้านและ รพ.สต.หงส์หิน     ได้รักษาโรคความดันโลหิตมานานหลายปี          จากการที่ทราบว่า ว่ายายแก้วไม่อ่านหนังสือไม่ออก  รับประทานยาผิดๆถูกๆ    และไม่มีคนในบ้านดูแลจ่ายยา ให้       จึงเป็นที่มาของการ เขียนสัญญลักณษ์ ติดที่ซองยา  โดยมีรูป ดวงอาทิตย์ พระจันทร์ ในซองเพื่อที่กำหนดเวลาทานให้ถูกต้อง

              แต่พอถึงวันนัดมารับยาครั้งต่อไป  ยายแก้ว มียาเหลืออยู่  ทั้งที่วันนัด และ วันรับยาครั้งต่อไปจะต้องพอดีกัน       ทีมเยี่ยมบ้าน รพ.สต.หงส์หิน ได้ประชุมทีมและมีแนวทางการดูแล ที่เฉพาะเจาะจง กับ ตัวบุคคล แตกต่างกันไป     ผลสรุปในการรักษาจึงต้องให้การ ht dots เป็นการด่วน เนื่องจาก ทานยาได้ไม่ถูกต้อง ไม่สม่ำเสมอ หรือบางครั้ง ยายกลัวต้องเบิกได้ จ่ายค่ายาเพื่อออกใบเสร็จไปเบิกเอง   ยายแก้ว  ก็หยุดที่รับประทานยาเองเลย

               เมื่อทางโรงพยาบาลจุนและทีมสหวิชาชีพ  ได้ออกบริการเยี่ยมบ้าน พบปัญหาดังกล่าว     จึงให้ความร่วมมือในการประสานงานในการเบิกยาจากทางโรงพยาบาลจุน(เบิกจ่ายตรง)ไว้ให้  เมื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าไปติดต่อทางโรงพยาบาล ก็รับยามาจ่ายให้คนไข้ที่บ้านได้เลย  แต่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพก็ต้องทำการ  ht dots  กับ ผู้ป่วยซึ่งได้รับด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดี  ยินดีที่จะมารับประทานยาที่ รพ.สต.หงส์หิน อย่างสม่ำเสมอทุกวันและรับประทานยาได้ถูกต้อง ตรงเวลา

                                          การทำht dots 

 1. ผู้ป่วยที่จะให้การรักษาแบบ  ht dots เรียงตาม ลำดับความสำคัญ คือ
 • 1.1 ผู้ป่วยสูงอายุ ที่สายตาพร่าฟาง  มองไม่เห็น เม็ดยา สียา สัญญลักษณ์  ในการรับประทานยา
 • 1.2 ผู้ป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถอ่านหนังสือ ได้  และไม่เข้าใจสัญญลักษณ์ ที่กำหนด ช่วงเวลาในการรับประทานยา
 • 1.3 ผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่ตามลำพัง ขาดคนดูแลใกล้ชิด หรือ จ่ายยาให้ได้
 1. การเลือกบุคคลที่จะให้ทำหน้าที่เป็น Observers ยึดความน่าเชื่อถือ (accountability) เป็นหลัก, ความสะดวกของการเข้าถึงบริการ (accessibility) และการยอมรับของผู้ป่วย (acceptance) เป็นรอง
 • 2.1 เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรประจำสถานบริการสาธารณสุข ที่อยู่ใกล้บ้าน ผู้ป่วยมากที่สุด หรือบุคคลที่ผู้ป่วยจะไปติดต่อรับ  ht dots (ทุกวันหรือเว้นระยะ) ได้สะดวก หรือถ้ามี ปัจจัยพร้อม เจ้าหน้าที่ก็อาจนำยาไปให้ผู้ป่วยกินที่ บ้านก็ได้ –
 • 2.2 อาสาสมัครหรือผู้นำชุมชน เช่น อสม. ครู พระสงฆ์ และบุคคลอื่นๆ ฯลฯ
 • 2.3 สมาชิกครอบครัวหรือญาติผู้ป่วย ได้แก่ สามี ภรรยา บิดา มารดา บุตร พี่น้อง ญาติ ที่อยู่ บ้านเดียวกันหรือบ้านใกล้เคียงที่อ่านเขียนหนังสือได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีการอบรม ให้เข้าใจถึงหลักการและวิธี การให้ยาผู้ป่วย อย่างถูกต้อง
 • 2.4มีการเยี่ยมติดตามแต่เนิ่นๆ โดยเจ้าหน้าที่สถานบริการบ่อยครั้ง
 1. หน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้  ht dots
 • 3.1 ให้กำลังใจและกำกับดูแลผู้ป่วยให้กลืน กินยาทุกขนานทุกมื้อ
 • 3.2 ติดตามวัดความดันโลหิต สม่ำเสมอ
 • 3.3 จัดการให้ผู้ป่วยรับยาตามวันและเวลา พร้อม จัดเบิกยาที่โรงพยาบาลชุมชน ตามสิทธิ์การรักษา เพื่อการประเมินผลการ รักษา
 • 3.4 ค้นหาผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มีปัญหาในการบริหารจัดการยา
 1. วิธีดำเนินการ  (ของค้างไว้นะคะ  มีรูปประกอบด้วย)
 1. การประเมินผล  ht dots   (ค้างการเสนอไว้ค่ะ )
 • 5.1 ตรวจสอบ(ผลการวัดความดันโลหิต เป็นระยะ)
 • 5.2 เปรียบเที่ยบผลความดัน (ช่วงรับประทานเอง และมี ผู้จ่ายยาให้ทาน)
 • 5.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ รับบริการ ตามแนวทางการ ht dots

 

 • ที่มา…
 • ตามแนวทางการดำเนินการ DOTS (Directly Observed Treatment, Short Course)
 •              การรักษาวัณโรคโดยการควบคุมการกินยา ของผู้ป่วยอย่างเต็มที่นั้น เดิมมีการใช้กันอยู่บ้างแล้ว โดยเรียกว่า Fully supervised therapy ต่อมาจึงมีการ ใช้คำย่อว่า DOT=Directly Observed Treatment คือ การรักษาภายใต้การสังเกตโดยตรง สำหรับคำย่อ DOTS (Directly Observed Treatment, Short Course) ที่ใช้กันในปัจจุบัน นอกจากหมายถึงการให้ผู้ป่วย กลืนกินยาระบบยาระยะสั้น ต่อหน้าผู้ที่ได้รับมอบ หมายให้ดูแลผู้ป่วย ยังต้องมีองค์ประกอบที่เกี่ยว ข้อง 4 ประการ คือ พันธสัญญาที่มั่นคง (Strong Commitment)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: