โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงส์หิน

รพ.สต.หงส์หิน ,honghin ,hospital_pcu,hosxp pcu,รพสต.,สถานีอนามัย,สอ.,รพ.สต.,สุขภาพ,หงส์หิน

สิทธิ์บัตรประกันสุขภาพ

Posted by honghin บน เมษายน 4, 2014

          เรามีสิทธิ์ในการรักษาอะไร ?

เราสามารถเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลที่ระบุไว้ในสิทธิ์บัตรทองได้ฟรี ตามโรคที่ระบุไว้ในสิทธิ์ค่ะ  เพื่อนๆสามารถตรวจสอบสิทธิบัตรทองได้ที่เวปออนไลน์    ตรวจสอบสิทธิบัตรทอง   ด้วยตัวเองโดยใช้เลข13หลักและวันเดือนปีเกิด ลงในช่องว่างตามลิงค์Untitledและสามารถติดต่อตรวจสอบสิทธิ์ประกันสุขภาพ ได้ที่หน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้าน

ส่วนใหญ่คนทั่วไป จะไม่ได้สนใจเรื่องสิทธิ์บัตร จนกว่าจะ ได้เข้าการรักษาพยาบาล  โดยถือ สิทธิ์บัตรประกันสุขภาพ  เด็ก 0-12 ปี  แต่มีอายุเกิน 12ปีขึ้นไป  หรือกระทั่งเด็กที่ขึ้นชั้นมัธยมปลาย ไปแล้ว (อายุเกิน 15 ปี  ) ยังใช้สิทธิ์เดิม  ที่หมดอายุไปแล้ว  ความจริงควรใช้สิทธิ์บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (อายุ 15ปีขึ้นไป-59ปี11เดือน29วัน)  ส่วนผู้ที่มีอายุเกิน59ปี11เดือน29วันไปแล้ว  ควรเปลี่ยนเป็นสิทธิ์บัตรผู้สูงอายุ เป็นต้น

แจ้งย้ายบัตรทอง
ผู้ถือบัตรทองสามารถขอย้ายสถานพยาบาลต้นสังกัด ได้ปีละ 4ครั้ง ที่สำนักงานเขตทุกพื้นที่ กรณีที่มีการย้ายที่อยู่อาศัย
เช่น ไปทำงาน  หรือไปเรียนต่อเป็นเวลานาน ๆ หากเจ็บป่วยจะไม่สามารถกลับมาใช้สิทธิรักษาที่สถานพยาบาลต้นสังกัดได้
ควรแจ้งย้ายบัตรทองเพื่อความสะดวกในการเข้ารับการรักษา การแจ้งย้ายสามารถแจ้งที่ต้นสังกัด

หลักฐานที่ใช้ในการทำบัตรทองใหม่หรือแจ้งย้ายบัตรทอง
๑. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้เด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ใช้สำเนาใบสูติบัตร หรือใบเกิด)
๒. สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ขอทำบัตรทองมีชื่ออยู่
๓. กรณีพักอาศัยอยู่ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน  ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านที่ไปพักอาศัย ซึ่งมีลายมือชื่อเจ้าของบ้าน
รับรองประกอบ  เพื่อยืนยันว่าได้อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นจริง

ไปถึงแจ้งพนักงานขอย้ายสิทธิ์ จะมีเอกสารหน่วยให้เราเลือก ก็เลือกไปตามที่ต้องการ
สอบถามเพิ่มเติม 1330 ตอบทุกเรื่อง 24 ชม ค่ะ

ทำบัตรทองใหม่และแจ้งย้ายบัตรทองได้ที่ไหน

ทำบัตรทองใหม่
๑.      ทำบัตรทองได้ที่สำนักงานเขตทุกพื้นที่
๒.      ผู้ป่วยที่มีสิทธิ์ว่าง สามารถรับเลือกสิทธิ์การรักษา ณ วันที่เข้ารับการรักษา ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ทุกที่
แจ้งย้ายบัตรทอง
ผู้ถือบัตรทองสามารถขอย้ายสถานพยาบาลต้นสังกัด ได้ปีละ ๒ ครั้ง ที่สำนักงานเขตทุกพื้นที่ กรณีที่มีการย้ายที่อยู่อาศัย
เช่น ไปทำงาน  หรือไปเรียนต่อเป็นเวลานาน ๆ หากเจ็บป่วยจะไม่สามารถกลับมาใช้สิทธิรักษาที่สถานพยาบาลต้นสังกัดได้
ควรแจ้งย้ายบัตรทองเพื่อความสะดวกในการเข้ารับการรักษา การแจ้งย้ายสามารถแจ้งที่ต้นสังกัด หรือย้ายที่ปลายทางก็ได้

สิทธิของผู้ถือบัตรทอง
ผู้ถือบัตรทองสามารถใช้บัตรทอง  เข้ารับบริการทั้งสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค (ก่อนป่วย)และการรักษาโรค (เมื่อป่วยแล้ว) ดังนี้
การสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค เช่น ฝากท้อง ตรวจสุขภาพเด็ก ให้วัคซีนเด็ก ตรวจสุขภาพ
(ตามแนวทางที่กำหนด)การวางแผนครอบครัว การเยี่ยมบ้าน  เพื่อให้การดูแลและให้ความรู้  การตรวจฟันการเคลือบหลุมร่องฟัน เป็นต้น
การรักษาโรค ตั้งแต่โรคทั่วไป เช่น  ไข้หวัด  ท้องเสีย โรคกระดูก ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ฯลฯที่รักษาโดยยากิน ยาฉีด หรือการรักษาพื้นฐานทั่วไป

จนถึงโรคร้ายแรงที่ต้องผ่าตัด หรือรักษาแบบอื่นที่ซับซ้อนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น ผ่าตัดหัวใจ  ผ่าตัดสมอง โรคมะเร็ง ฯลฯ การรักษาโรคเอดส์และไตวายสามารถใช้สิทธิบัตรทองได้   ส่วนยาต้านไวรัสเอดส์หรือยา AZT มีงบประมาณเฉพาะจัดไว้ที่กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ป่วยเอดส์รายใดจะได้รับยาหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผลการตรวจของแพทย์ผู้ทำการรักษา ทั้งนี้บัตรทองยังครอบคลุม
ในกรณี อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ด้วย

ผู้ถือบัตรทอง ต้องปฏิบัติตนดังนี้
1.ไปใช้สิทธิ กับสถานพยาบาลที่ได้เลือก และปฏิบัติตามขั้นตอนของสถานพยาบาลนั้นๆ
2.พกบัตรประจำตัวประชาชนเสมอเวลามารับบริการที่สถานรักษาพยาบาล
3.ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ให้การรักษา เช่น การ การมาตรวจตามนัด การรับประทานยาต่อเนื่อง เป็นต้น

โรคที่ใช้สิทธิบัตรทองไม่ได้
๑.      โรคจิตที่ต้องรับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยในเกินกว่า ๑๕ วัน
๒.      การบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติด
๓.      อุบัติเหตุจากรถที่มี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (เบิกจาก พ.ร.บฯ ก่อนส่วนเกินจึงใช้สิทธิบัตรทอง)
๔.      การรักษาที่ต้องนอนโรงพยาบาลต่อเนื่อง นานเกินกว่า ๑๘๐ วัน
๕.      การทำฟันปลอมและรักษารากฟัน

ที่มา::: สปสช.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: