โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงส์หิน

รพ.สต.หงส์หิน ,honghin ,hospital_pcu,hosxp pcu,รพสต.,สถานีอนามัย,สอ.,รพ.สต.,สุขภาพ,หงส์หิน

กิจกรรมวันอสม. ตำบลหงส์หิน

Posted by honghin บน เมษายน 3, 2014

 กิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี 2557

                             ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557   ทางเทศบาลตำบลหงส์หิน ได้จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี 2557

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเชิดชูเกียรติแก่ อสม.      ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แก่ประชาชนตำบลหงส์หิน

เริ่มต้นจาก จุดปล่อย รถจักรยาน         เพื่อรณรงค์การออกกำลังกาย ปั่นเพื่อสุขภาพ และลดภาวะโลกร้อน

จากโรงเรียนบ้านพวงพยอม และโรงเรียนบ้านสักลอ  ไปยังปลายทาง ณ มูลนิธิศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรรมและอาชีพ  (สวนญี่ป่น)ตำบลหงส์หิน

ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ

ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ

เปิดงานโดย นายกเทศมนตรีตำบหงส์หิน    นายสมเพชร สักลอ และ มีเวทีสนทนา ชวนคิด ชวนคุย ‘ สุขภาพดีวิถึไทย ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษ ”

โดยผู้เข้าร่วมชวนคิด ชวนคุย ได้แก่ คุณไพรัช วงศ์จุมปู  สาธารณสุขอำเภอจุน  คุณขนิษฐา (อาจารย์ต้อม)    คุณแสงแขสักลอ     คุณจันทร์ดี ศูนย์กลาง

10174828_438471522963346_1302896783_nและในงานยังมีการจัดนิทรรศการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง จาก รพ.สต.บ้านสักลอ และการป้องกันโรคมะเร็ง ของ รพ.สต.หงส์หิน   ร่วมด้วย

นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีอังกะลุงและตำนานรักเวียงลอ / ซอตำนานเมืองพะเยา โดย  ชมรมผู้สูงอายุตำบลหงส์หิน

และการประกวดร้องเพลง อสมเสียงทอง โดยผู้เข้าร่วมจากตัวแทนอสม.หมู่บ้านละคนและมีการประกวดอาหาร เมณูชูสุขภาพ  ซึ่ง ในงานนี้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ได้ให้ความร่วมมีในกิจกรรมนี้ เป็นอย่างดี  และพร้อมเป็นตัวอย่างในการดูแลสุขภาพ        แก่ประชาชนในชุมชน

1662002_438471492963349_1115588137_n

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: